Przejdź do treści

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:   

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Lakszmini Anna Jaremko

AL. PIŁSUDSKIEGO 55, 43-100 TYCHY

TEL: 530-763-178

NIP: 6782999847


Dane osobowe będą przetwarzane:

1. przez okres trwania zabiegów

2. a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisem prawa dla przechowywania dokumentacji księgowej.Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, wyłącznie uprawnionym organom prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.